Prosze wybrać portal wyników

Laboratorium Analityczne Małgorzata Bednarska zostalo zintegrowane z poralem wyników Diagnostyki. W celu sprawdzania wyników nowych badań prosimy wybrać Portal Diagnostyki poniżej.

Dla Państwa wygody stary sytem wyników nadal funkcjonuje, jednak nowe wyniki nie są już do niego dodawane.